Thông tin liên hệ

mã bảo mật

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Vũ Gia Phát

 No: 18/622 Đường Hà Huy Tập - TT. Yên Viên - H.Gia Lâm – TP.Hà Nội

 Tel: + 84 24 36577148                Fax: + 84 24 62614732
 Hotline 1: 190057 1519
 Hotline 2: 0968159391
 Hotline 3: 0915624768

 Email: thaivt@vgpgroup.net